Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over geweldsincidenten bij moskeeën, te weten:

- de motie-Schouw/Dibi over verschuiven van een deel van de capaciteit voor "animal cops" naar de politie (28684, nr. 288).

(Zie vergadering van 4 november 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Schouw stel ik voor, zijn motie (28684, nr. 288) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven