Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Irak, te weten:

- de motie-Spekman c.s. over verruiming van de mogelijkheden voor rechtshulpverleners om in contact te komen met hun cliënt (19637, nr. 1370);

- de motie-Voordewind/Gesthuizen over een protocol informatie-uitwisseling (19637, nr. 1371).

(Zie vergadering van 4 november 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Spekman stel ik voor, zijn motie (19637, nr. 1370) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Voordewind stel ik voor, zijn motie (19637, nr. 1371) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Alle moties uit dit spoeddebat worden aangehouden en bij deze zijn stemmingen niet meer aan de orde.

Wij zijn daarmee gekomen aan het eind van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Naar boven