Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (32373).

(Zie vergadering van 3 november 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven