2 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het voorstel van wet van de leden Verburg, Aptroot en Dijksma tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (32664);

  • - de wetsvoorstellen Wijziging van de begrotingsstaten voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780 I, IIB, III tot en met VII, IXA, IXB, X, XII, XIII, XV, XVI en de fondsen A tot en met C en F tot en met H);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XV);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XVI);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XVII).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Naar boven