Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012

Agenda opgesteld 11 mei 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 15 mei

14.00 uur

Woensdag 16 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van Werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 280

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

32 280 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement Van Beek (9,II)

– artikel 1

– amendement Van Beek (9,III)

– artikel 2

– artikel 3

– amendement Van Beek (9,IV)

– artikel 4

– artikel 5

– amendement Van Beek (10) (invoegen artikel 5a)

– amendement Van Beek (9,V)

– artikel 6

– amendement Van Beek (9,VI)

– artikel 7

– amendement Van Beek (9,VII)

– artikel 8

– amendement Van Beek (9,VIII)

– artikel 9

– artikel 10

– amendement Van Beek (9,IX) (invoegen artikel 10a)

– artikel 11

– amendement Van Beek (9,X)

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– amendement Van Beek (9,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

32 280, nr. 11

– de motie-Bruins Slot over overleg met de betrokken bestuurlijke partners

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 161

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

33 161 (Bijgewerkt t/m amendement nr. 101)

– artikel I, aanhef

– nader gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (100,I)

– onderdeel 0A

– amendement Ortega-Martijn (20) (invoegen onderdeel 0Aa)

– amendement Ortega-Martijn (83) (invoegen onderdeel 0Aa)

– amendement Hamer/Karabulut (86) (invoegen onderdeel 1a)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (73) (invoegen onderdeel 1a)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,I)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,II)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,III)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IV)

 • – amendement Koser Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,V)

 • – amendement Koser Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (92)

 • – amendement Koser Kaya (23)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (93)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VI)

 • – amendement Koser Kaya c.s. (94)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,I)

  • Indien nrs. 100 en 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– amendement Koser Kaya c.s. (37,I) (invoegen onderdeel 0Aa)

– nader gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (100,II)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,I)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,II)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,III)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IV)

 • – amendement Koser Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,V)

 • – amendement Koser Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (92)

 • – amendement Koser Kaya (23)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (93)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VI)

 • – amendement Koser Kaya c.s. (94)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,I)

  • Indien nrs. 100 en 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– onderdeel A

– amendement Hamer (45)

– amendement Koser Kaya c.s. (37,II)

– nader gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (100,III)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,II)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,III)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IV)

 • – amendement Koser Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,V)

 • – amendement Koser Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (92)

 • – amendement Koser Kaya (23)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (93)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VI)

 • – amendement Koser Kaya c.s. (94)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,I)

  • Indien nrs. 100 en 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Koser Kaya (98,I)

– onderdeel C

– amendement Hamer/Karabulut (84,I)(invoegen onderdeel Ca)

– amendement Hamer/Karabulut (84,II)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Koser Kaya (98,II) (invoegen Da)

– onderdeel E

– amendement Klaver (34)(invoegen onderdeel Ea)

– nader gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (100,IV)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,III)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IV)

 • – amendement Koser Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,V)

 • – amendement Koser Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (92)

 • – amendement Koser Kaya (23)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (93)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VI)

 • – amendement Koser Kaya c.s. (94)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,I)

  • Indien nrs. 100 en 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

 • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IV)

 • – amendement Koser Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,V)

 • – amendement Koser Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (92)

 • – amendement Koser Kaya (23)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (93)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VI)

 • – amendement Koser Kaya c.s. (94)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • – amendement Klaver (32,I)

  • Indien nrs. 100 en 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– onderdeel F, aanhef

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IV)

 • – amendement Koser Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,V)

 • – amendement Koser Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (92)

 • – amendement Koser Kaya (23)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (93)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VI)

 • – amendement Koser Kaya c.s. (94)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 100 en 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– onderdeel F, artikel 10b

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,V)

 • – amendement Koser Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (92)

 • – amendement Koser Kaya (23)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (93)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VI)

 • – amendement Koser Kaya c.s. (94)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 100 en 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

NB: Indien twee of meer van de amendementen 97, 58 en 46 zijn aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel F, artikel 10c

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (92)

 • – amendement Koser Kaya (23)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (93)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VI)

 • – amendement Koser Kaya c.s. (94)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 100 en 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

 • Indien nrs. 100 en 23 verworpen:

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (93)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VI)

 • – amendement Koser Kaya c.s. (94)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (93)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VI)

 • – amendement Koser Kaya c.s. (94)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– onderdeel F, artikel 10d

 • Indien nrs. 100 en 97 verworpen:

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VI)

 • – amendement Koser Kaya c.s. (94)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VI)

 • – amendement Koser Kaya c.s. (94)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

– onderdeel F, artikel 10e

– onderdeel F

– onderdelen Fa t/m I

– gewijzigd amendement Koser Kaya (99,I) (invoegen onderdeel Ia en Ib)

– amendement Hamer/Karabulut (85) (invoegen onderdeel Ia)

– amendement Koser Kaya c.s. (37,III)(invoegen onderdeel Ia)

– gewijzigd amendement Koser Kaya (96)(invoegen onderdeel Ia)

– onderdelen J en K

– amendement Hamer/Karabulut (87)

– onderdeel Ka

– onderdelen Kb t/m Kd

– nader gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (100,V)

– gewijzigd amendement Koser Kaya (98,III)

– onderdeel L

– onderdeel M

– artikel I

– amendement Karabulut (14)

– amendement Karabulut (16)

– amendement Koser Kaya (17)

NB: Indien twee of meer van de amendementen 14, 16 en 17 zijn aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikel II

– amendement Karabulut (40)

– artikel III

– nader gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (100,VI)

– amendement Klaver (33)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

– artikel IV

– artikel V

– gewijzigd amendement Hamer (88)

– nader gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (100,VII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

– gewijzigd amendement Koser Kaya c.s. (95)

– artikel VI

– nader gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (101)

– amendement Hamer (29)

– artikel VII

– nader gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (100,VIII)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,IX)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

– artikel VIII

– gewijzigd amendement Koser Kaya (98,IV en V)

– amendement Hamer/Karabulut (84,III)

– artikel IX

– gewijzigd amendement Koser Kaya (98,VI en VII)

– amendement Hamer/Karabulut (84,IV)

– artikel X

– artikelen XI t/m L

– gewijzigd amendement Koser Kaya (99,II)(invoegen artikel LA)

– artikelen LI en LII

– gewijzigd amendement Koser Kaya (90)(invoegen artikel LIIA)

 • Indien nr. 100 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (97,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

– artikelen LIII en LIV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Invoeringswet Wet werken naar vermogen

De Voorzitter: mw. Hamer wenst haar motie op stuk nr. 47 te wijzigen, mw. Koşer Kaya haar moties op stuk nrs. 60 en 61 en mw. Sterk haar motie op stuk nr. 71. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 161, nr. 47 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Hamer c.s. over 100 mln. aan structurele middelen voor de gemeenten

33 161, nr. 48

– de motie-Hamer over de problematiek op de regionale arbeidsmarkt

33 161, nr. 49

– de motie-Hamer over het compensatiebeginsel

33 161, nr. 50

– de motie-Azmani/Dijkgraaf over een vrijwillige overstap van de oude naar de nieuwe Wajong

33 161, nr. 51

– de motie-Azmani/Sterk over integrale benadering van de participatieproblemen

33 161, nr. 52

– de motie-Azmani/Sterk over een pilot met een integraal «keukentafelgesprek»

33 161, nr. 53

– de motie-Ortega-Martijn over een uniforme definitie van het begrip «loonwaarde»

33 161, nr. 54

– de motie-Ortega-Martijn over vergoeding voor de uitvoeringskosten

33 161, nr. 55

– de motie-Ortega-Martijn over afspraken met de sociale partners

33 161, nr. 56

– de motie-Ortega-Martijn over het macrobudget

33 161, nr. 57

– de motie-Ortega-Martijn over ondersteuning van niet-uitkeringsgerechtigden

33 161, nr. 59

– de motie-Koşer Kaya over ontschotting van de financiering

33 161, nr. 60 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Koşer Kaya over een participatiewet

33 161, nr. 61 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Koşer Kaya over een sociale paragraaf in jaarverslagen van bedrijven

33 161, nr. 62

– de motie-De Jong/Azmani over de wijze waarop gemeenten ontheffing verlenen

33 161, nr. 63

– de motie-De Jong c.s. over verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt

33 161, nr. 64

– de motie-De Jong/Sterk over een evaluatie na vier jaar

33 161, nr. 66 (ingetrokken)

– de motie-Klaver c.s. over stemmingen na Kamerbehandeling van de Catshuisuitkomsten

33 161, nr. 67

– de motie-Klaver/Ortega-Martijn over de inzet van gelden uit het transitiefonds

33 161, nr. 68

– de motie-Sterk c.s. over de systematiek van het macrobudget

33 161, nr. 70

– de motie-Sterk c.s. over de toekenning van extra middelen

33 161, nr. 71 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Sterk/ Ortega-Martijn over de interne jobcoach

33 161, nr. 75

– de motie-Karabulut/Hamer over afspraken met grote werkgevers

33 161, nr. 76

– de motie-Karabulut/Hamer over de cao voor de sociale werkvoorziening

33 161, nr. 78

– de motie-Karabulut/Hamer over overleg met het pensioenfonds, gemeenten en deelnemers

33 161, nr. 79

– de motie-Karabulut/Hamer over een substantiële bijdrage aan Oost-Groningen en Zuid-Limburg

33 161, nr. 80

– de motie-Dijkgraaf/Azmani over het beschikbaar stellen van aanvullende instrumenten

33 161, nr. 81

– de motie-Dijkgraaf c.s. over uitgaan van de bevindingen van de evaluatiecommissie

33 161, nr. 82

– de motie-Dijkgraaf/Sterk over de lonen naar elkaar laten toegroeien

Stemmingen

7. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het notaoverleg over het mensenrechtenbeleid

De Voorzitter: mw. Hachchi verzoekt haar motie op stuk nr. 61 aan te houden.

32 735, nr. 53

– de motie-Timmermans c.s. over de toetreding van de Europese Unie tot het EVRM

32 735, nr. 54

– de motie-Timmermans c.s. over het voortzetten van de succesvolle Nederlandse benadering

32 735, nr. 55

– de motie-De Roon over het stoppen van de samenwerking met de Arabische Liga

32 735, nr. 56

– de motie-De Roon over de receptorbenadering bij islamitische regimes

32 735, nr. 57

– de motie-De Roon/Voordewind over de kandidaatstelling voor de VN-Mensenrechtenraad

32 735, nr. 60

– de motie-Van Bommel over de onafhankelijkheid van de jury van de Mensenrechtentulp

32 735, nr. 61 (aangehouden)

– de motie-Hachchi/Timmermans over de mensenrechtenafdeling op het ministerie van Buitenlandse Zaken

32 735, nr. 62

– de motie-Hachchi c.s. over het bevorderen van kinderrechten

32 735, nr. 63

– de motie-El Fassed over consulaire bijstand aan gedetineerden

32 735, nr. 64

– de motie-El Fassed over de uitvoering van de Responsibility to protect

32 735, nr. 65

– de motie-Voordewind c.s. over beleid en wetgeving toetsen aan richtlijnen van John Ruggie

32 735, nr. 66

– de motie-Voordewind over afschaffen van de doodstraf voor seksuele geaardheid, genderidentiteit, blasfemie en afvalligheid

32 735, nr. 67

– de motie-Voordewind over geen actief handelsbeleid voeren met Saudi-Arabië

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

33 121

Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

33 121 (bijgewerkt t/m amendement nr. 27)

– artikel 1

– amendement Bashir/Braakhuis (15,I)

– artikel 2

– artikelen 3 t/m 6

– amendement Bashir/Braakhuis (15,II)

– artikel 7

– amendement Bashir/Braakhuis (15,III)

– artikel 8

– gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

– artikel 9

– gewijzigd amendement Braakhuis/Groot (27)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

– amendement Bashir/Groot (16)

– artikel 10

– artikelen 11 t/m 14

– gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (22) (invoegen artikel 14a)

– gewijzigd amendement Schouten/Groot (25) (invoegen artikel 14a)

– artikelen 14a t/m 16

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet bankenbelasting

33 121, nr. 19

– de motie-Bashir over verhoging van de bankenbelasting

33 121, nr. 20

– de motie-Bashir/Braakhuis over de stijging van de vaste salarissen van bestuurders

33 121, nr. 21

– de motie-Neppérus c.s. over voorkomen van dubbele belastingheffing

33 121, nr. 23 (aangehouden)

– de motie-Van Vliet over onderbrengen van de bankenbelasting bij de vennootschapsbelasting

10. Aanbieding Jaarverslagen en slotwetten 2011 (16 mei, 13.00 uur)

32 707, nr. 9

11. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Spoor (debat met de commissie) met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 21 mei van 11.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces (33 176)

Maandag 21 mei van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid (32 459)

Maandag 4 juni van 11.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Implementatie van een kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (32 717)

Recesperiodes

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2012

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014