Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 61

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 61 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op dit moment onvoldoende passende banen zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

van mening dat werkgevers hier wel een belangrijke rol in hebben en dat een cultuuromslag noodzakelijk is;

van mening dat het aandacht besteden aan het personeelsbeleid met betrekking tot mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kan bijdragen aan bewustwording en daarmee een cultuuromslag;

verzoekt de regering, om er bij de Stichting van de Arbeid voor te pleiten dat bedrijven hierover gaan rapporteren in de sociale paragraaf van hun jaarverslag;

verzoekt de regering tevens, om over te gaan tot wetgeving als in 2014 blijkt dat er bedrijven zijn die hier nog steeds niet over rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya