Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 63

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 63 MOTIE VAN HET LID DE JONG C.S.

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van groot maatschappelijk belang is dat de WWNV-populatie volop de kans krijgt om beschikbare vacatures in te vullen;

overwegende dat in de afgelopen jaren vele duizenden werknemers afkomstig uit onder andere Midden en Oost-Europese landen vacatures hebben ingevuld;

verzoekt de regering, om bij de monitoring en evaluatie van de WWNV nadrukkelijk mee te nemen of en in hoeverre WWNV'ers, die vooral zijn aangewezen op de onderkant van de arbeidsmarkt, hier door anderen worden verdrongen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Sterk

Azmani

Dijkgraaf