Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 75

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat, ondanks toezeggingen van de werkgeversorganisatie, grote werkgevers nauwelijks mensen met een beperking in dienst nemen;

verzoekt de regering, afspraken te maken met grote werkgevers over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Hamer