Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233121 nr. 23

33 121 Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering een nieuwe bankenbelasting wil invoeren;

overwegende dat deze belasting in de praktijk uitsluitend geheven zal worden van lichamen die ook belastingplichtig zijn in de vennootschapsbelasting;

overwegende dat er uitvoeringstechnisch grote verschillen ontstaan tussen deze twee belastingsoorten terwijl aansluiting van de bankenbelasting bij de Wet Vpb 1969 zou leiden tot eenduidigheid en dus tot meer eenvoud in de uitvoering;

constaterende dat er ook nog convenanten voor horizontaal toezicht zijn of worden gesloten met nagenoeg al deze Vpb-plichtige lichamen, hetgeen de uitvoering voor de Belastingdienst extra beheersbaar maakt;

verzoekt de regering, de bankenbelasting onder te brengen bij de vennootschapsbelasting in de vorm van een besluit bankenbelasting en de uitvoering ervan te betrekken bij de convenanten voor horizontaal toezicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet