Publicaties over dossier 33176

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (335 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 14 november 2012, L 315)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2015 Staatscourant 2015, 19376 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (137 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2014 Staatscourant 2014, 33266 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2013 2012-2013 nr. 40, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (163 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 2, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Behandeling Download icon PDF (4 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 september 2011 tot reparatie van enkele wetten, algemene maatregelen van bestuur en een regeling op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Caribisch Nederland ( 33254 ); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets) ( 33277 ); het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces ( 33176 ); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden ( 33145 ); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-07-2012 2011-2012 nr. 37, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (6 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-07-2012 2011-2012 nr. 37, item 22 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon PDF (8 kB)

  Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2012 Staatsblad 2012, 345 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (1 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-07-2012 2011-2012 nr. 36, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (6 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 9 en 10 juli 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-07-2012 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 33176, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal