Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233121 nr. 19

33 121 Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een bankenbelasting kan bijdragen aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën;

constaterende dat in Nederland een opbrengst van 300 mln. op jaarbasis wordt geraamd;

overwegende dat, gezien de grootte van de financiële sector ten opzichte van de economie, deze opbrengst achterblijft bij de opbrengst uit een bankenbelasting in de ons omringende landen;

verzoekt de regering, om bij het Belastingplan 2013 te komen met voorstellen om de geraamde opbrengst van de bankenbelasting substantieel te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir