Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 66

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 66 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij de onderhandelingen in het Catshuis geen taboes zijn;

overwegende dat het financieel kader van de Wet werken naar vermogen (WWNV) een belangrijk onderdeel is van de wet;

van mening dat de uitkomsten van het Catshuis het stemgedrag van de Kamer kan beïnvloeden;

verzoekt de regering, om de WWNV pas in stemming te brengen nadat de onderhandelingen in het Catshuis zijn afgerond en behandeld in de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Ortega-Martijn

Hamer

Karabulut