Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 55

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 55 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking achterblijft;

overwegende dat de Wet werken naar vermogen tot doel heeft om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten, maar dat concrete afspraken hierover ontbreken;

van mening dat iedereen naar vermogen moet kunnen participeren op de arbeidsmarkt;

verzoekt de regering, om met sociale partners concrete afspraken te maken over de participatie van mensen met een arbeidsbeperking en zorg te dragen voor het naleven van deze afspraken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn