Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831985 nr. 53

31 985 Buitenlands beleid en handelspolitiek

Nr. 53 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 26 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de afspraken over duurzaamheid en sociaal beleid in het EU-Japan-vrijhandelsverdrag JEFTA niet bindend of afdwingbaar zijn;

verzoekt de regering, bindende en afdwingbare afspraken over duurzaamheid en sociaal beleid voortaan altijd op te laten nemen in de mandaten van handelsverdragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink