Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831985 nr. 52

31 985 Buitenlands beleid en handelspolitiek

Nr. 52 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 26 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de EU en Japan volwassen rechtsstaten zijn, die op elkaar moeten kunnen vertrouwen indien zij een vergaand vrijhandelsakkoord als JEFTA met elkaar afsluiten;

verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met JEFTA indien dat ISDS bevat, en tevens niet akkoord te gaan met het mogelijke opsplitsen van het verdrag in een handelsdeel en investeringsdeel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink