21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1829 MOTIE VAN DE LEDEN DIKS EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 77% van de claims vanuit Nederland op basis van ISDS-geschillenbeslechting op basis van handelsakkoorden afkomstig is van brievenbusfirma's;

overwegende dat het onwenselijk is dat bedrijven die hun economische bedrijvigheid niet hoofdzakelijk in Nederland uitvoeren, maar slechts hun zetel hier hebben gevestigd, gebruik kunnen maken van investeringsgeschillenbeslechting die bedoeld is om investeringen van Nederlandse bedrijven te beschermen;

verzoekt de regering, brievenbusfirma's in alle toekomstige handelsakkoorden uit te sluiten van investeringsgeschillenbeslechting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

Van den Hul

Naar boven