21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1833 MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie een verordening voorbereidt die lidstaten verplicht buitenlandse investeringen te toetsen en zichzelf de bevoegdheid geeft om lidstaten hierover te adviseren;

van mening dat het beoordelen van buitenlandse investeringen een bevoegdheid van de lidstaten is en dat de Europese Commissie hierin geen rol dient te spelen;

verzoekt de regering, zich in de Raad in te spannen om de aanstaande verordening voor een van bovenaf opgelegde investeringstoets van tafel te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Naar boven