14 Stemmingen moties EU-pakket anti-belastingontwijking

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO het EU-pakket anti-belastingontwijking, 

te weten: 

  • -de motie-Van Vliet over invoering van het BEPS-pakket bij alle OESO lidstaten laten volgen op de invoering van een eventuele EU-richtlijn (34418, nr. 5); 

  • -de gewijzigde motie-Van Weyenberg/Merkies over in de EU-onderhandelingen voorkomen dat de renteaftrekbeperking wordt afgezwakt (34418, nr. 13, was nr. 6); 

  • -de gewijzigde motie-Merkies/Van Weyenberg over op de kortst mogelijke termijn vaststellen van een zwarte lijst met belastingparadijzen (34418, nr. 14, was nr. 7); 

  • -de motie-Merkies c.s. over de vormgeving van de CFC-regels (34418, nr. 8); 

  • -de motie-Merkies over een vast drempeltarief van ten minste 10% opnemen in de CFC-regels (34418, nr. 9); 

  • -de motie-Grashoff c.s. over verdere inperking van het pakket aanpak belastingontwijking voorkomen (34418, nr. 10); 

  • -de motie-Grashoff over een nadere concrete omschrijving van actief en passief inkomen (34418, nr. 11); 

  • -de motie-Tony van Dijck over een parlementair voorbehoud maken bij de richtlijn (34418, nr. 12). 

In stemming komt de motie-Van Vliet (34418, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Voorzitter. De motie werd zo-even ontraden door de staatssecretaris. Dat maakte het extra spannend. Ik wil nu een brief over hoe de motie wordt uitgevoerd. Het betreft met name het tweede gedeelte, namelijk dat onze concurrentiepositie wordt gemonitord na invoering van het BEPS-pakket. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Weyenberg/Merkies (34418, nr. 13, was nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Merkies/Van Weyenberg (34418, nr. 14, was nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Merkies c.s. (34418, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Merkies (34418, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Grashoff c.s. (34418, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Grashoff (34418, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (34418, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Voorzitter: Martin Bosma

Naar boven