Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634418 nr. 11

34 418 EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het nieuwe voorstel voor de aanpak van belastingontwijking onderscheid wordt gemaakt tussen actief en passief inkomen;

overwegende dat het een ordentelijke discussie ten goede komt om het onderscheid hierin helder te hebben;

verzoekt de regering, een nadere concrete omschrijving van actief en passief inkomen te geven, teneinde duidelijkheid te bereiken voor de toepassing in de Nederlandse belastingpraktijk;

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff