34 418 EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nieuwe voorstel voor aanpak van belastingontwijking inperkingen kent ten opzichte van de vorige versie;

roept de regering op, zich in te spannen om verdere inperking van het pakket te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Merkies

Van Weyenberg

Naar boven