34 418 EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Staatssecretaris voornemens is om een politiek akkoord te sluiten over een EU-pakket aan anti-belastingontwijkingsmaatregelen waarvan de Kamer niet eens de inhoud kent;

overwegende dat de Kamer volledig dient te worden geïnformeerd over de inhoud alvorens te kunnen instemmen met deze richtlijn;

overwegende dat dit ook zo was afgesproken toen het parlementair voorbehoud werd opgeheven;

verzoekt de regering, een parlementair voorbehoud te maken zolang de Kamer zich niet heeft kunnen uitspreken over de definitieve inhoud van deze EU-richtlijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Naar boven