Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 83, item 15

15 Stemmingen moties Netneutraliteitsverordening

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening, 

te weten: 

  • -de motie-Oosenbrug over het onderscheid tussen verschillende diensten op ICT-gebied (34379, nr. 9); 

  • -de motie-Oosenbrug over heldere definities voor ICT-diensten in de wet en de AMvB (34379, nr. 10). 

(Zie vergadering van 28 april 2016.) 

In stemming komt de motie-Oosenbrug (34379, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Oosenbrug (34379, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.