Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 83, item 9

9 Stemmingen moties Initiatiefnota-Oskam/Keijzer Opgroeien met opa en oma

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer "Opgroeien met opa en oma". Omgang in het belang van kleinkind en grootouders, 

te weten: 

  • -de motie-Van Toorenburg over contact met grootouders opnemen in het ouderschapsplan (34168, nr. 6); 

  • -de motie-Van Toorenburg over aanpassen van de ontvankelijkheidsdrempel (34168, nr. 7); 

  • -de motie-Van Toorenburg over aanspraak kunnen maken op de informatieregeling door grootouders (34168, nr. 8). 

(Zie notaoverleg van 25 april 2016.) 

In stemming komt de motie-Van Toorenburg (34168, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Toorenburg (34168, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Toorenburg (34168, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.