Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 83, item 10

10 Stemmingen moties Initiatiefnota-Heerema Lichamelijke opvoeding is een vak

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van het lid Heerema "Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten", 

te weten: 

  • -de motie-Straus over de praktische en financiële aspecten van het inzetten van alo-vakleerkrachten (34398, nr. 4); 

  • -de motie-Straus/Ypma over best practices in het bewegingsonderwijs (34398, nr. 5). 

(Zie notaoverleg van 25 april 2016.) 

In stemming komt de motie-Straus (34398, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Straus/Ypma (34398, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.