Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 83, item 12

12 Stemmingen moties Burgerinitiatief Teken tegen kernwapens

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het burgerinitiatief Teken tegen kernwapens, 

te weten: 

 • -de motie-Van Bommel over een nationaal alomvattend verbod op kernwapens (34419, nr. 3); 

 • -de motie-Van Bommel over geen behoefte aan Amerikaanse kernwapens in Europa (34419, nr. 4); 

 • -de motie-Van Tongeren/Grashoff over het verwijderen van alle kernwapens van het EU-grondgebied (34419, nr. 5); 

 • -de motie-Van Tongeren over de beheersing van de gehele nucleaire cyclus binnen Nederland (34419, nr. 6); 

 • -de motie-Van Tongeren over een stappenplan naar algehele en complete nucleaire ontwapening (34419, nr. 7); 

 • -de motie-Ten Broeke over de aanjagende rol van Nederland bij internationale wapenonderhandelingen (34419, nr. 8); 

 • -de motie-Sjoerdsma/Van Bommel over inzage in de bilaterale verdragen tussen de VS en Nederland (34419, nr. 9); 

 • -de motie-Sjoerdsma/Servaes over een impuls aan wereldwijde nucleaire ontwapening (34419, nr. 10); 

 • -de motie-Servaes c.s. over doeltreffende maatregelen om te komen tot een kernwapenvrije wereld (34419, nr. 11); 

 • -de motie-Voordewind over het gefaseerd afstoten van de Nederlandse kernwapentaak (34419, nr. 12); 

 • -de motie-Voordewind over alternatieve veiligheidsgaranties (34419, nr. 13); 

 • -de motie-Van Klaveren over niet inzetten op verwijdering van Amerikaanse tactische nucleaire wapens (34419, nr. 14); 

 • -de motie-Van Klaveren over wel een nucleaire taak voor de F-35 (34419, nr. 15); 

 • -de motie-Öztürk over beëindiging van de kernwapentaak van Nederland (34419, nr. 16). 

(Zie vergadering van 28 april 2016.) 

In stemming komt de motie-Van Bommel (34419, nr. 3). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Bommel (34419, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Grashoff (34419, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (34419, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (34419, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ten Broeke (34419, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, Houwers, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma/Van Bommel (34419, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma/Servaes (34419, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Servaes c.s. (34419, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Voordewind (34419, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Voordewind (34419, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (34419, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (34419, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (34419, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Ik stel voor, het burgerinitiatief met de stemmingen over de moties als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemers hierover schriftelijk te informeren, onder dankzegging voor het initiatief. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Sjoerdsma (D66):

De motie op stuk nr. 9 die ik heb ingediend met mijn collega van Bommel is aangenomen. Ik zou daarom graag een brief ontvangen van het kabinet over de uitvoering daarvan. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Dat geldt ook voor mijn motie op stuk nr. 12. Ik zou graag van het kabinet horen hoe het deze motie gaat uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik stel voor, ook het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.