Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 83, item 20

20 Stemming motie Governance in het mbo

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Governance in het mbo, 

te weten: 

  • -de motie-Lucas/Jadnanansing over het kunnen blijven aanbieden van opleidingen door kleinere roc's (31524, nr. 278). 

(Zie vergadering van 31 maart 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Lucas/Jadnanansing (31524, nr. 278) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door het lid Lucas, en luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 291, was nr. 278 (31524). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er een macrodoelmatigheidscommissie is ingesteld die de minister adviseert over de doelmatigheid van opleidingen in een regio; 

overwegende dat er signalen zijn dat grote roc's deze macrodoelmatigheidscommissie gebruiken om te proberen opleidingen van kleinere roc's uit de markt te drukken en zo monopolist in de regio te worden; 

overwegende dat juist keuzevrijheid en de menselijke maat gewenst zijn in het mbo; 

verzoekt de regering, de macrodoelmatigheidscommissie als kader mee te geven dat bij gelijke kwaliteit van opleidingen kleinere roc's hun opleiding kunnen blijven aanbieden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Lucas (31524, nr. 291, was nr. 278). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen. 

Voordat wij de stemmingen beëindigen, wijs ik de leden erop dat er morgenochtend in de aanloop naar de aanbieding van de verantwoordingsstukken een informele bijeenkomst plaatsvindt in het ledenrestaurant. Jullie hebben daar allemaal een uitnodiging voor gekregen. Ik hoop jullie morgen te zien. 

De vergadering wordt van 15.45 uur tot 15.49 uur geschorst.