Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 83, item 13

13 Stemming motie Landbouw-en Visserijraad d.d. 11 en 12 april 2016

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad d.d. 11 en 12 april 2016, 

te weten: 

  • -de motie-Thieme/Wassenberg over tegen een hernieuwde toelating van glyfosaat stemmen (21501-32, nr. 907). 

(Zie vergadering van 7 april 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Thieme/Wassenberg (21501-32, nr. 907) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat glyfosaat door de International Agency for Research on Cancer, onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, is aangemerkt als waarschijnlijk kankerverwekkend en dat onderzoekers wereldwijd erop wijzen dat glyfosaat hormoonverstorend werkt; 

constaterende dat glyfosaat in grote hoeveelheden wordt aangetroffen in oppervlaktewater, in gewassen en in voedingsmiddelen; 

constaterende dat de Europese Commissie glyfosaat opnieuw wil toelaten en de producent tot 1 augustus dit jaar de tijd geeft om aanvullende informatie over de hormoonverstorende effecten aan te leveren, terwijl de Europese Ombudsman recent heeft geoordeeld dat het in strijd is met de wet om toelatingen af te geven wanneer de risicobeoordeling niet volledig is uitgevoerd; 

constaterende dat vooraanstaande wetenschappers erop wijzen dat er fouten zijn gemaakt in de risicobeoordeling van glyfosaat door de EFSA, en dat deze de Commissie oproepen om een transparante wetenschappelijke review uit te voeren; 

verzoekt de regering, tegen een hernieuwde toelating van glyfosaat voor stemmen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 919, was nr. 918 (21501-32). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

De voorzitter:

Mevrouw Thieme verzoekt om hoofdelijke stemming over de nader gewijzigde motie-Thieme/Wassenberg (21501-32, nr. 919, was nr. 918). 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Thieme/Wassenberg (21501-32, nr. 919, was nr. 918). 

Vóór stemmen de leden: Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Pia Dijkstra, Van Gerven, Gesthuizen, De Graaf, Grashoff, Graus, Helder, Karabulut, Klaver, Klever, Kooiman, Koolmees, Koşer Kaya, Krol, Kuzu, Leijten, Madlener, Van Meenen, Merkies, Van Nispen, Öztürk, Pechtold, Van Raak, Roemer, De Roon, Siderius, Sjoerdsma, Smaling, Swinkels, Van Tongeren, Ulenbelt, Van Veldhoven, Verhoeven, Voortman, Wassenberg, Van Weyenberg, Agema, Bashir, Beertema, Belhaj, Bergkamp, Van Bommel en Martin Bosma. 

Tegen stemmen de leden: Bruins, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Cegerek, Van Dekken, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Dikkers, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Geurts, Groot, Günal-Gezer, Van Haersma Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Van Helvert, Hoogland, Houwers, Jacobi, Jadnanansing, Keijzer, Kerstens, Van Klaveren, Klein, Knops, Kuiken, Van Laar, De Lange, Leenders, Van der Linde, Lodders, Lucas, Marcouch, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Omtzigt, Oosenbrug, Van Oosten, Potters, Recourt, Rog, Ronnes, Rutte, Samsom, Schouten, Schut-Welkzijn, Segers, Servaes, Van der Staaij, Straus, Tanamal, Taverne, Teeven, Tellegen, Van Toorenburg, Van Veen, Veldman, Vermeij, Vermue, Visser, Van Vliet, Volp, Voordewind, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Amhaouch, Arib, Van Ark, Azmani, Berckmoes-Duindam, Bisschop, De Boer, Bontes, Remco Bosma, Bosman, Ten Broeke en Brouwer. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze nader gewijzigde motie met 45 tegen 101 stemmen is verworpen.