34 379 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID OOSENBRUG

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het wetsvoorstel en in beleidsnotities verschillende definities worden gehanteerd voor allerlei soorten diensten;

van mening dat er helderheid zou moeten zijn met betrekking tot communicatiediensten, internettoegangsdiensten, gespecialiseerde diensten, losse diensten en inhoudsdiensten;

van mening dat het wenselijk is om op nationaal niveau met betrekking tot aanvullende regulering in wetgeving zo veel mogelijk aan te sluiten bij de betreffende definities in nationaal en EU-verband en bij de richtlijnen van BEREC betreffende netneutraliteit;

verzoekt de regering, hier onderzoek naar te doen en heldere definities voor deze diensten vast te stellen in de wet en de AMvB,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oosenbrug

Naar boven