18 Stemmingen moties Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties, 

te weten: 

  • -de motie-Bergkamp/Keijzer over voorlichting vragen aan de Raad van State (28345, nr. 154); 

  • -de motie-Keijzer/Bergkamp over de registratievereisten voor Veilig Thuis (28345, nr. 155). 

(Zie vergadering van 14 januari 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Bergkamp stel ik voor, haar motie (28345, nr. 154) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Keijzer stel ik voor, haar motie (28345, nr. 155) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven