10 Stemmingen moties Versterking telecommunicatiebeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet, 

te weten: 

  • -de motie-Agnes Mulder over beschikbaarheid van een telefonische abonnee-informatiedienst (34271, nr. 12); 

  • -de motie-Klever over een lagere minimale verstoringstermijn (34271, nr. 13); 

  • -de motie-Klever over de compensatie bij verstoringen (34271, nr. 14); 

  • -de motie-Oosenbrug over de uitwerking van de compensatieregeling (34271, nr. 15). 

(Zie vergadering van 12 januari 2016.) 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (34271, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klever (34271, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klever (34271, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Oosenbrug (34271, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

Naar boven