15 Stemming Brief Europees depositoverzekeringsstelsel

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel voor een verordening om te komen tot een Europees depositoverzekeringsstelsel (COM(2015)586) (34385, nr. 1). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen. 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven