13 Stemmingen moties Opzegging Algemeen Verdrag met Marokko inzake sociale zekerheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, 

te weten: 

  • -de motie-Öztürk over rapporteren over de gevolgen van opzegging van het verdrag voor de relatie met Marokko (34052, nr. 19); 

  • -de motie-Öztürk over de onderhandelingen over het verdrag met Marokko nieuw leven inblazen (34052, nr. 20); 

  • -de motie-Van Weyenberg/Yücel over een akkoord over de wijziging van het socialezekerheidsverdrag (34052, nr. 21). 

(Zie vergadering van 13 januari 2016.) 

In stemming komt de motie-Öztürk (34052, nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (34052, nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Yücel (34052, nr. 21). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven