19 Stemming motie Indische kwestie (backpay)

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Indische kwestie (backpay), 

te weten: 

  • -de motie-Van Gerven over een finaal financieel gebaar aan de groep die buiten de backpayregeling valt (20454, nr. 119). 

(Zie vergadering van 14 januari 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (20454, nr. 119) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven