34 052 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 13 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het diplomatieke proces omtrent het verdrag met Marokko in zijn totaliteit vier jaar heeft geduurd en is mislukt;

overwegende dat de Minister van Sociale Zaken recentelijk nog een akkoord heeft gepresenteerd, maar desondanks niet in staat bleek de onderhandelingen goed af te sluiten;

verzoekt de regering, de onderhandelingen over het verdrag met Marokko nieuw leven in te blazen met de Minister van Buitenlandse Zaken in een leidende rol,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Naar boven