Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 33, item 9

9 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Van de afdeling gevonden voorwerpen: er is een bril gevonden! Na de stemmingen af te halen bij de voorzitter. Het is een goed brilletje. 

Voordat wij gaan stemmen, geef ik het woord aan de heer Pechtold, die een opmerking wil maken over de stemmingslijst. 

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Ik zou graag de motie-Pechtold op stuk nr. 109 (34300-VIII), genoemd onder punt 11a, intrekken. 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Pechtold c.s. (34300-VIII, nr. 109) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De heer Van Veen (VVD):

Voorzitter. Ik zou graag de motie-Van Veen/Monasch op stuk nr. 112 (34300-VIII), genoemd onder punt 11a, intrekken. 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Veen/Monasch (34300-VIII, nr. 112) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Ik zou graag de moties-Jasper van Dijk op stukken nrs. 113 en 114 (34300-VIII), genoemd onder punt 11a, aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Jasper van Dijk stel ik voor, zijn moties (34300-VIII, nrs. 113 en 114) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Ik wil de motie-Van Raak op stuk nr. 106 (34300-VIII), genoemd onder punt 11a, aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Raak stel ik voor, zijn motie (34300-VIII, nr. 106) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten.