Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 33, item 30

30 Stemmingen Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (34300-XVI). 

(Zie vergadering van 5 november 2015.) 

De voorzitter:

Het amendement-Voordewind/Dik-Faber (stuk nr. 13) is ingetrokken. 

Het amendement-Bruins Slot (stuk nr. 24) is ingetrokken. 

Het amendement-Van der Staaij/Voordewind (stuk nr. 91) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Krol (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter. 

(Hilariteit) 

De heer Krol (50PLUS):

Maakt u zich geen zorgen, ik ga niemand feliciteren. Ik wil dat het huwelijk goed gaat! 

Voorzitter. 50PLUS is het zeer eens met de bestemming van het amendement-Keijzer op stuk nr. 25. Ook wij vinden dat er veel meer budget nodig is voor de ondersteuning vanuit de Wmo. Daarover verschillen wij niet van mening. Wij kunnen ons echter niet vinden van de dekking van het amendement. Daarom zal 50PLUS tegenstemmen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Lange/Tanamal (stuk nr. 28, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 28 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Lange/Bouwmeester (stuk nr. 140, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 140 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Potters c.s. (stuk nr. 30). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Dik-Faber/Van der Staaij (stuk nr. 59). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Gerven (stuk nr. 100). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Gerven (stuk nr. 101). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komen de amendementen-Keijzer (stuk nrs. 25, I en II). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, Klein en de PvdD voor deze amendementen hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij zijn verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van deze amendementen de overige op stuk nr. 25 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Keijzer (stuk nr. 26). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Dik-Faber (stuk nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Krol (stuk nr. 90). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Keijzer/Bergkamp (stuk nr. 136). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Voortman (stuk nr. 32). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Bruins Slot (stuk nr. 122). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Rudmer Heerema/Van Dekken (stuk nr. 123). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-De Lange/Tanamal (stuk nrs. 28, I en II), de gewijzigde amendementen-De Lange/Bouwmeester (stuk nrs. 140, I en II), het gewijzigde amendement-Potters c.s. (stuk nr. 30) en het amendement-Rudmer Heerema/Van Dekken (stuk nr. 123). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.