Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 33, item 28

28 Stemmingen Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (34300-XV). 

(Zie vergadering van 2 december 2015.) 

De voorzitter:

Het amendement-Schouten/Dijkgraaf (stuk nr. 10) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

De heer Klein (Klein):

Nu mijn amendement op stuk nr. 14 bij de stemmingen over het gemeentefonds (34300-B) is verworpen, trek ik het amendement op stuk nr. 81 in. 

De voorzitter:

Het amendement-Klein (stuk nr. 81) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

De heer Smaling (SP):

Voorzitter, de SP wil geacht worden voor de gewijzigde motie-Jacobi/Hachchi (34300-J, nr. 27, was nr. 25) te hebben gestemd. 

De voorzitter:

Dat wordt opgenomen in de Handelingen, maar de motie blijft verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Dekken/Yücel (stuk nr. 17). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Koşer Kaya/Van Weyenberg (stuk nr. 18, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 18 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Öztürk (stuk nr. 21). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Omtzigt (stuk nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Voortman (stuk nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. De Partij voor de Dieren wordt geacht, tegen het amendement-Öztürk op stuk nr. 21 te hebben gestemd. 

De voorzitter:

De melding wordt in de handelingen opgenomen. 

In stemming komt het amendement-Van Weyenberg (stuk nr. 80, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 80 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Öztürk (stuk nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Dekken/Yücel (stuk nr. 17). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk ertegen, zodat het is aangenomen.