Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 33, item 37

37 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Milieuraad op 16 december 2015 - 21501-08-595 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Milieuraad op 16 december 2015 - 21501-08-595 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 december 2015 in Brussel - 21501-31-389 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 december 2015 in Brussel - 21501-31-389 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Landbouw- en Visserijraad 16 november 2015 - 21501-32-888 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Landbouw- en Visserijraad 16 november 2015 - 21501-32-888 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over een fiche over de Verordeningen tot invoering van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties - 22112-2030 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over een fiche over de Verordeningen tot invoering van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties - 22112-2030 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verruiming eigendomsbeperkingen landelijke commerciële radio - 24095-396 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verruiming eigendomsbeperkingen landelijke commerciële radio - 24095-396 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ophoging boetebedrag openbaar vervoer en coulancebeleid - 28642-66 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ophoging boetebedrag openbaar vervoer en coulancebeleid - 28642-66 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over de stroomstoring in Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015 en haar gevolgen - 29023-200 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over de stroomstoring in Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015 en haar gevolgen - 29023-200 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het RSJ-advies "Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid" - 29323-97 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het RSJ-advies "Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid" - 29323-97 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over uitkomsten en maatregelen onderzoek afhandeling bouwproject Vleuten-Amsterdam-Rijnkanaal - 29984-639 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over uitkomsten en maatregelen onderzoek afhandeling bouwproject Vleuten-Amsterdam-Rijnkanaal - 29984-639 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over aanbieding van het eindrapport inzake de evaluatie van de Wet fusietoets in het onderwijs - 32040-24 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 02 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over aanbieding van het eindrapport inzake de evaluatie van de Wet fusietoets in het onderwijs - 32040-24 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 02 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Instemmingsrecht Kamers JBZ-Raad 3 en 4 december 2015 (Toetredingsbesluiten Verdrag inzake Kindontvoering) - 32317-364 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Instemmingsrecht Kamers JBZ-Raad 3 en 4 december 2015 (Toetredingsbesluiten Verdrag inzake Kindontvoering) - 32317-364 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Instemmingsrecht Kamers JBZ-Raad 3 en 4 december 2015 huwelijksvermogensrecht en geregistreerde partnerschappen - 32317-365 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Instemmingsrecht Kamers JBZ-Raad 3 en 4 december 2015 huwelijksvermogensrecht en geregistreerde partnerschappen - 32317-365 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen uit algemeen overleg Natuurlijke hulpbronnen - 32852-30 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen uit algemeen overleg Natuurlijke hulpbronnen - 32852-30 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie over resultaten van het onderzoek naar zware luchtdrukwapens - 33033-16 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 30 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie over resultaten van het onderzoek naar zware luchtdrukwapens - 33033-16 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 30 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De post 'bijdrage overige departementen' in de brief bij de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie - 34300-65 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De post 'bijdrage overige departementen' in de brief bij de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie - 34300-65 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het amendement van het lid Smaling (Kamerstuk 34300-XII nr. 61) dat 10 miljoen euro beschikbaar stelt om de subsidieregeling asbestverwijdering van daken een extra impuls te geven - 34300-A-52 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 30 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het amendement van het lid Smaling (Kamerstuk 34300-XII nr. 61) dat 10 miljoen euro beschikbaar stelt om de subsidieregeling asbestverwijdering van daken een extra impuls te geven - 34300-A-52 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 30 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de OVSE-ministers van Buitenlandse Zaken op 3 en 4 december 2015 en over het verslag van de OVSE ministeriële Raad van 4-5 december 2014 - 34300-V-45 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de OVSE-ministers van Buitenlandse Zaken op 3 en 4 december 2015 en over het verslag van de OVSE ministeriële Raad van 4-5 december 2014 - 34300-V-45 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het amendement van de leden Keijzer en Bergkamp waarmee middelen worden vrijgemaakt voor een overbruggingskrediet voor de FPKM ten behoeve van forensisch pediatrisch onderzoek - 34300-XVI-145 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 01 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd.