Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-VIII nr. 109

34 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Nr. 109 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vrijheid van meningsuiting niet onder druk mag komen te staan;

van mening dat het van het grootste belang is dat culturele instellingen hun eigen programmering kunnen aanbieden, zonder daarbij veiligheidsrisico's te lopen;

spreekt uit dat het bevorderen van de veiligheid primair een taak is van politie en justitie, waarvoor de kosten niet door de culturele sector opgebracht zouden moeten worden;

verzoekt de regering, na te gaan hoe culturele instellingen kunnen worden ondersteund om te garanderen dat ze hun eigen programmering kunnen (blijven) aanbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Van Raak

Van Toorenburg