Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 33, item 33

33 Stemmingen moties Eurogroep/Ecofin Raad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofin Raad, 

te weten: 

  • -de motie-Merkies over zich uitspreken tegen het (21501-07, nr. 1326); 

  • -de motie-Merkies over niet instemmen met de verordening (21501-07, nr. 1327); 

  • -de motie-Aukje de Vries over afwijzen van het gepresenteerde voorstel van de Europese Commissie voor een Europees (21501-07, nr. 1328). 

(Zie vergadering van 2 december 2015.) 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Merkies (21501-07, nr. 1326) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

De voorzitter:

De motie-Aukje de Vries (21501-07, nr. 1328) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Aukje de Vries en Merkies. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1333, was nr. 1328 (21501-07). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Merkies (21501-07, nr. 1327). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Aukje de Vries/Merkies (21501-07, nr. 1333, was nr. 1328). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.