Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-07 nr. 1333

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1333 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN MERKIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1328

Voorgesteld 3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie een voorstel heeft gedaan om een Europees depositogarantiestelsel, EDIS, in te stellen;

constaterende dat nog niet alle andere onderdelen van de bankenunie volledig geïmplementeerd of gestart zijn, laat staan dat ze zich hebben bewezen in de praktijk;

constaterende dat er op het gebied van risicovermindering nog vele stappen te zetten zijn;

overwegende dat een Europees depositogarantiestelsel ooit bedoeld was als sluitstuk van de bankenunie, maar de «sluitstuk»-fase op basis van deze constateringen nog niet aan de orde is;

verzoekt de regering, het gepresenteerde voorstel van de Europese Commissie voor EDIS nu af te wijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Merkies