Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-02 nr. 1538

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1538 MOTIE VAN HET LID TAVERNE C.S.

Voorgesteld 10 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Europees parlement in 2015 stemt over een voorstel tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen;

constaterende dat dit voorstel vervolgens in de Raad van de EU aan de orde zal zijn;

constaterende dat het een bijzondere wetgevingsprocedure betreft;

overwegende dat dit voorstel nog niet voorzien is van een kabinetsappreciatie en dat een inhoudelijke parlementaire behandeling gewenst is;

overwegende het bijzondere belang van dit voorstel voor de legitimiteit van Nederlandse verkiezingen;

verzoekt de regering, niet in te stemmen met de Europese Verkiezingsakte in Raadsverband, voordat de beslissing hierover ter nadrukkelijke goedkeuring is voorgelegd aan de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Taverne

Van Toorenburg

Van Raak

Bisschop

Van Vliet

Segers