Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-02 nr. 1541

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1541 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het CETA-verdrag met Canada een ISDS-clausule bevat die bedrijven de mogelijkheid geeft om landen aan te klagen;

constaterende dat de regering reeds een alternatieve investeringsbeslechtingsprocedure (ICS) heeft uitgewerkt voor het TTIP-verdrag met de VS;

van mening dat Amerikaanse bedrijven met behulp van de ISDS-clausule in CETA alsnog de mogelijkheid hebben om Europese landen aan te klagen, waarmee de nieuwe EU-standaard (ICS) wordt gepasseerd;

verzoekt de regering, de onderhandelingen over het CETA-verdrag te heropenen teneinde de huidige ISDS-clausule te schrappen uit het verdrag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk