Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 106, item 13

13 Stemmingen moties Mijnbouwschade Limburg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Mijnbouwschade Limburg, 

te weten: 

  • -de motie-Graus/Klever over synchronisatie van Nederlandse en Duitse wetgeving in verband met schade ten gevolge van mijnbouw (32849, nr. 23); 

  • -de motie-Graus/Klever over herzien van het standpunt over de verjaring van schadeclaims (32849, nr. 24); 

  • -de motie-Graus/Klever over meer duidelijkheid over de toepassing van het noodfonds (32849, nr. 25); 

  • -de motie-Van Tongeren over afschaffen van de verjaringstermijn (32849, nr. 26); 

  • -de motie-Van Tongeren over het omgaan met juridische problemen bij verhaalsmogelijkheden (32849, nr. 27); 

  • -de motie-Agnes Mulder over de voorwaarden voor compensatie bij schrijnende gevallen (32849, nr. 28); 

  • -de motie-Van Gerven over afstand doen van het beroep op verjaring (32849, nr. 29); 

  • -de motie-Van Gerven over het voorkomen van nieuwe mijnschade (32849, nr. 30); 

  • -de motie-Özturk/Leegte over in lijn brengen van de Nederlandse en Duitse rechtsregels voor de afwikkeling van schadeclaims (32849, nr. 31). 

(Zie vergadering van 3 september 2014.) 

In stemming komt de motie-Graus/Klever (32849, nr. 23). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SGP, Van Vliet, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus/Klever (32849, nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus/Klever (32849, nr. 25). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SGP, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (32849, nr. 26). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (32849, nr. 27). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (32849, nr. 28). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (32849, nr. 29). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (32849, nr. 30). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Özturk/Leegte (32849, nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.