Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 106, item 15

15 Stemmingen moties Wet opheffing bedrijfslichamen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen), 

te weten: 

  • -de motie-Ulenbelt/Verhoeven over toekenning van resterende positieve vermogens aan ondernemers naar rato van betaalde heffingen (33910, nr. 13); 

  • -de motie-Geurts/Dijkgraaf over erkennen van producenten- en brancheorganisaties (33910, nr. 14); 

  • -de motie-Geurts/Dijkgraaf over het collectief financieren van onderzoek en innovatie (33910, nr. 15); 

  • -de motie-Verhoeven/Ulenbelt over geen nieuwe verplichte heffingen (33910, nr. 16); 

  • -de motie-Dijkgraaf/Geurts over ruimte voor algemeenverbindendverklaringen (33910, nr. 17); 

  • -de motie-Ziengs/Dikkers over monitoren van het regeldrukeffect van de overgenomen taken (33910, nr. 18). 

(Zie vergadering van 3 september 2014.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Geurts stel ik voor, zijn motie (33910, nr. 15) aan te houden. Op verzoek van de heer Ulenbelt stel ik voor, zijn motie (33910, nr. 13) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Geurts/Dijkgraaf (33910, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Klein, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Verhoeven/Ulenbelt (33910, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, D66, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dijkgraaf/Geurts (33910, nr. 17). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP en 50PLUS/Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ziengs/Dikkers (33910, nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.