Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432849 nr. 28

32 849 Mijnbouw

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER

Voorgesteld 3 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in Limburg nog veel onduidelijkheid is over de regeling voor schrijnende gevallen van mijnbouwschade door steenkoolwinning;

verzoekt de regering om, in overleg met de overheden in Limburg heldere criteria te stellen aan welke voorwaarden schrijnende gevallen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor compensatie;

verzoekt de regering tevens om, op korte termijn duidelijkheid te geven over de uitvoeringskosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder