Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432849 nr. 26

32 849 Mijnbouw

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in Duitsland bij mijnbouwschade geen verjaringstermijn bestaat;

verzoekt de regering om, in navolging van Duitsland de verjaringstermijn af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren