Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432849 nr. 27

32 849 Mijnbouw

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de door mijnbouwactiviteiten veroorzaakte schade vaak pas op langere termijn aan het licht komt en dat daardoor de verhaalsmogelijkheden van slachtoffers gehinderd worden door bijvoorbeeld verjaring en bewijskwesties;

verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe moet worden omgegaan met de juridische problemen rond de verhaalsmogelijkheden van toekomstige mijnbouwschade en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren