Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 106, item 11

11 Stemming motie Uitkomsten Europese Raad

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de onduidelijkheid rond de begrotingsregels en de andere uitkomsten van de Europese Raad, 

te weten: 

  • -de motie-Bontes over hardere militaire actie bij het bestrijden van IS(IS) (21501-20, nr. 906). 

(Zie vergadering van 2 september 2014.) 

In stemming komt de motie-Bontes (21501-20, nr. 906). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.