Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 106, item 18

18 Stemmingen moties 1F-beleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO 1F-beleid, 

te weten: 

  • -de motie-Van Nispen c.s. over dezelfde rechten voor kinderen van ouders die 1F tegengeworpen hebben gekregen als kinderen van ouders die geen 1F tegengeworpen hebben gekregen (19637, nr. 1884); 

  • -de motie-Fritsma over opzegging van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (19637, nr. 1885); 

  • -de motie-Schouw/Gesthuizen over een nieuw onderzoek naar het ambtsbericht van 29 februari 2000 (19637, nr. 1886). 

(Zie vergadering van 4 september 2014.) 

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (19637, nr. 1884). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Fritsma (19637, nr. 1885). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Schouw/Gesthuizen (19637, nr. 1886). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De vergadering wordt van 15.52 uur tot 16.46 uur geschorst.